فروش کلیه خط تولید ورمی کمپوست صندوقی

  • تصویر یافت نشد

فروش کلیه ملزمات و کرم زنده وبستر  و صندوق شیر بطور یکجا  حدود 250 صندوق کود و کرم که 10 ماه  بطور منظم ابیاری شده و برداشت نشده