فروش کود ورمی کمپوست درجه1و2و3 دامی بسته بندی و فله ای به انتخاب مشتری

  • تصویر یافت نشد

این سری از کود پوسیدگی کامل (101%)  
بالاترین ميزان :: ازت و فسفر 
بالاترین ميزان :: آهن و منگنز
کود بسیار قوی جهت تولیدات گلخانه وکشاورزی
قیمت مناسب