فروش کود و کرم باکیفیت تضمین شده(ورمی کمپوست)

  • تصویر یافت نشد

 

میزان کود ورمی کمپوست برای مصارف مختلف

 

 

 

خرما4- 5 گیلوگرم برای هر درخت2

 

 

انگور3-5 کیلوگرم برای هر درخت4

 

 

انار3-5کیلوگرم برای هر درخت6

4- 5 کیلوگرم برای هر درخت

گندم6 تن در هکتار8

 

 

برنج10 تن در هکتار10

 

 

سویا5 تن در هکتار

یونجه9 تن در هکتار13

 

 

درختان غیرمثمر

 

گیاهان زینتی1- 1.5  کیلوگرم برای هر بوته16

1  کیلوگرم برای هر گل17

 

 

سبزی و صیفی کاری

 

جالیزکاری6-3 تن در هکتار20

 

 

 

ردیف

نوع محصول

میزان مصرف

21

گلدانهای آپارتمانی

2/3حجم گلدان به عمق 2الی 5 سانتیمتر

22

بنفشه آفریقایی

2تا3 قاشق در یک لیوان آب حل نموده و بعد از24 ساعت استفاده نمایید

23

کاکتوس

مخلوط 15%تا25% از حجم گلدان

24

سبزی کاری

10%الی15%کود حداقل به عمق 2تا5 سانتیمتر

25

صیفی جات

5/1تا 5/2کیلوگرم کود با عمق 10الی 15 ساتیمتر

26

باغچه های خانگی

2تا 3 کیلو گرم کود در هر متر مربع

27

نشاء کاری

25تا75 گرم برای هر نشاء