ورمی کمپوست فله

  • تصویر یافت نشد

20 تن ورمی کمپوست فله سرند نشده ولی کیسه زده هست با بهترین کیفیت و نامه کارشناسی اداره جهاد کشاورزی