کشاورزی حکیم ( محصول سالم و ارگانیک)

  • کشاورزی

  عرضه انواع کود های  زیستی  و بیولوژیک،

آفت کشهای گیاهی

انواع بذر گل و گیاهان دارویی ، سبزی و صیفی ،

بذر حسن یوسف و شمعدانی ، بذر توت فرنگی و کاکتوس

کلیه  نهاده ها و محصولات کشاورزی سالم جهت تعاونیها و صادرات