کود کرم بستری

  • تصویر یافت نشد

بستر کود وکرم  با تراکم بالا
بستر های 50 تا 70% رسیده .
شامل کود ورمی کپوست بین 50 درصد تا 70 درصد
تخم کرم .بچه کرم, کرم بالغ
آموزش و مشاوره رایگان جهت تولید
شماره تماس
09151807592
09153039512
09355165216

باقریان